raport do kobize cena

Raport KOBiZE dotyczy firm z wielu branż m.in. firm usługowych, malarni, warsztatów samochodowych, firm gastronomicznych, gabinetów lekarskich, drukarni, firm transportowych, firm produkcyjnych, zakładów obróbki, warsztatów, gabinetów lekarskich, firm budowlanych, stolarni, warsztatów szklarskich, schronisk górskich, firm sprzątających, gabinetów kosmetycznych, stacji paliw, salonu samochodowego, firmy transportowej. Wykonanie raportu do wynika często z kontroli WIOŚ i innych organów ochrony środowiska.
kobizeWykaz oplat za srodowisko
Czy KOBiZE dotyczy tylko firm?

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.) nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, raportu zawierającego m. in. informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza; wielkościach produkcji, surowcach i paliwach towarzyszących emisjom. Obowiązek może dotyczyć np. szkoły, schroniska, spółdzielni mieszkaniowej, domu opieki, sanatorium, szpitala, przychodni medycznej, domów dziecka, placówek kulturalnych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, domów wczasowych, teatrów czy kin, Warszawa, domów kultury, itp. posiadających kotły, samochody, wózki robocze, urządzenia, piece, nagrzewnice itp. Cena przygotowania raportu w krajowej bazie na podstawie informacji otrzymanych od Zamawiającego, jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu i zakresu prowadzonej działalności.

Jaki jest cennik wykonania raportu Kobize ?

Cena przygotowania raportu, na podstawie informacji otrzymanych od Zamawiającego, jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu i zakresu prowadzonej działalności.
Obsługa firmy w zakresie raportów.
Założenie konta w krajowej bazie w imieniu zakładu,
Rejestracja firm z terenu całej Polski w bazie, raport do KOBiZE za instalacje,
Sporządzenie raportu końcowego dla firmy,
Sprawozdanie do KOBiZE.
Pomoc w wypełnianiu raportów, sprawozdania,
Obsługa bieżąca firmy w bazie.
Wypełnienie raportów zaległych i bieżących, wniosek,
Dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków,
Rejestracja zakładu.

Opłaty za korzystanie ze środowiska.
Naliczanie, wykaz i zestawienie opłat do Urzędu Marszałkowskiego.
Oferujemy obsługę w zakresie administrowania kontem CRO – fgazy..

Założenie konta w Centralnym Rejestrze Operatorów, f-gazy.

Założenia karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń.
Zgłoszenie instalacji do CRO, sprawozdanie BDS,
Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.

Ochrona środowiska - pomoc.
Udział społeczeństwa wg Kpa i wg Prawa Ochrony Środowiska.
Procedura udziału społeczeństwa wg Prawa Ochrony Środowiska.
Elementy procedury udziału społeczeństwa.
Podmioty uprawnione do uczestnictwa w procedurze udziału społeczeństwa.
Czego dotyczy ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
decyzje i zgłoszenia wymagające oceny oddziaływania na środowisko.
Przedsięwzięcia wymagające oceny.
Rodzaje przedsięwzięć wymagających oceny.
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko i natura 2000.
Dokumentacja OOŚ, ekran akustyczny, hałas, budowa blisko terenów mieszkalnych.
Informacje o planowanym przedsięwzięciu.
Raport o oddziaływaniu na środowisko.
Analiza porealizacyjna.
Dostęp do informacji o środowisku.
Podania z ochrony środowiska.
Pisma, wnioski, sprawy informacje środowiskowe.
Prowadzenie w imieniu klienta sprawy z ochrony środowiska w urzędzie, tel 502-032-782. Przepisy i prawo ochrony środowiska w kontaktach z urzędami. Pomoc w przypadku kontroli z Wydziału Ochrony Środowiska. Jeśli otrzymałeś wezwanie o uzupełnienie dokumentacji, opłat środowiskowych, kobize, sprawozdania z odpadów i innych spraw, zadzwoń oferujemy usługi z ochrony środowiska. Doradztwo, konsultacje, uzupełnienie brakujących dokumentów, pozwolenie, decyzje, zezwolenia.

Cennik do uzgodnienia. Tel. 502-032-782.
Zielona Góra , Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól, Żary, Żagań, Świebodzin, Międzyrzecz, Kostrzyn nad Odrą, Sulechów, Słubice, Gubin.

tel. 502-032-782

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

biuro@ekobroker.pl

 

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

Ekrany  przecie hałasowe, akustyczne www.omegaplus.home.pl/przekroczenia-norm-halasu/
Porady z ochrony środowiska www.omegaplus.home.pl/poradyochronysrodowiska/