Gdy nie zawsze jest możliwość osobiście zaopiekować się nagrobkiem, oferujemy pomoc w opiece i uporządkowaniu grobu. Montaż obudowy grobu, obrzeża i ramy na grób. Usługę wykonujemy na wszystkich cmentarzach. Wrocławia Osobowice, Grabiszyn, Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica, Psie Pole, cmentarzach parafialnych we Wrocławiu. Miejsce spoczynku Państwa bliskich będą zadbane i utrzymane.

Opieka nad grobem - Informacje bieżące:

W przypadku prac polegających na montażu ramy na grób, pomnika, przycięciu żywopłotu wycięciu gałęzi, drzew należy uzyskać w biurze cmentarza zgodę na wykonanie prac oraz wnieść opłatę.
Ceny opłat na cmentarzach komunalnych reguluje, Cennik opłat obowiązujący na Cmentarzach Komunalnych obowiązuje od dnia 1czerwca 2015 r. 
Dotyczy cmentarz Komunalny Oddział Grabiszyn, Osobowice i Wrocław Psie Pole.
W cenniku oprócz stawek i opłat znajdziemy informacje o rodzajach możliwych
pochówków jakiej oferuje zarządca cmentarza np: Pochówek tradycyjny na terenie cmentarzy komunalnych, który może być dokonany za zgodą Zarządu Cmentarzy Komunalnych oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zieleni oraz wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dochówek do istniejącego grobu który może być dokonany za zgodą dysponenta tego grobu i Zarządu Cmentarzy Komunalnych Wrocław


Nabożeństwa odprawiane są na większości wrocławskich nekropolii.

Szczegółowych informacje możemy znaleźć na stronach internetowych Zarządu Cmentarzy Komunalnych oraz stronach parafii zarządzającej danym cmentarzem
Cmentarz Grabiszyński.
Cmentarz Osobowicki.
Cmentarz Kiełczowski.
Cmentarz przy ul. Bardzkiej.
Cmentarz parafialny na Pilczycach.
Cmentarz w Marszowicach.
Cmentarz przy kościele św. Jadwigi na Leśnicy.
Cmentarz przy ul. Trzmielowickiej.
Cmentarz przy ul. Działkowej (Skowrona Góra).
Cmentarz na Pawłowicach.
Cmentarz na Żernikach.
Cmentarz w Psarach .
Usługi na cmentarzu, przy grobie.

Wycięcie chwastów, oczyszczenie, odchwaszczanie,
Zgrabienie liści, trawy.
Wycinanie gałęzi, wycinka drzew, usuwanie i ścięcie drzewa wraz z wywozem.
Pielęgnacja żywopłotu, przycięcie tui, krzewów, skrócenie i podcięcie żywopłotu.
Wycinka drzew, usuwanie, ścięcie drzewa przy grobie.
Obsadzenie grobu kwiatami i roślinami.
Sadzenie roślin, drzew, nasadzenia krzewów, 
Pielęgnacja zieleni, prace ogrodnicze na cmentarzu, wokół grobu.
Rozebranie starego pomnika, grobu.
Oczyszczenie grobu - sprzątanie grobu, uprzątnięcie starych zniszczy, usunięcie starych kwiatów, chwastów, uporządkowanie i odchwaszczenie grobu, omiecenie terenu przy nagrobku, podlanie kwiatów i roślin, w zimie odśnieżenie.
Oczyszczanie i umycie grobu 
Pastowanie i polerowanie.
Obsypanie grobu grysem, kamyczkami. 
Uprzątnięcie grobu po pogrzebie.
Obsadzenie grobu kwiatami i roślinami. 
Konserwacja nagrobka nagrobków z granitu, marmuru, lastryko, grysu, trawertynu i konglomeratu. Nie pozostawia efektu połysku. Zabezpiecza zaimpregnowaną powierzchnię przed wchłanianiem wody, olejów oraz innych substancji.
Uzyskiwanie informacji o miejsca położenia grobu
Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy.


Montaż ławek, malowanie, odnawianie.
Montaż ramy wokół grobu, obrzeża, obudowy grobu.
Zamontowanie drewnianej obudowy grobu.
Rama na grób wraz montażem.
Skrzynkę nagrobną na terenie cmentarzy we Wrocławiu i okolicach
Montaż obudowy grobu, obrzeża nagrobne. 
Skrzynka na grób. Ramki z drewna nagrobne wraz montażem; 
Obrzeże, obudowa grobu, ramy na grób, obrzeże nagrobne, nagrobek tymczasowy. Drewniana ramka wraz z montażem na cmentarzach we Wrocławiu.
Naprawa grobu, poprawa grobów, uzupełnienie ziemi.
Uporządkowanie grobu, montaż płotków nagrobnych. Oferujemy usługi naprawy grobów, Montaż nowego krzyża, tabliczki nagrobnej.
Uzupełnienie brakujących liter, utworzenie nowych zapisów.
Ławki na cmentarz wraz z montażem.
Płotki nagrobne, krzyże, tabliczki.


· Cmentarz Grabiszyński.
· Cmentarz Osobowicki.
· Cmentarz Kiełczowski.
· Cmentarz przy ul. Bardzkiej.
· Cmentarz parafialny na Pilczycach.
· Cmentarz w Marszowicach.
· Cmentarz przy kościele św. Jadwigi na Leśnicy.
· Cmentarz przy ul. Trzmielowickiej.
· Cmentarz przy ul. Działkowej (Skowrona Góra).
· Cmentarz na Pawłowicach.
· Cmentarz na Żernikach.
· Cmentarz w Psarach .
 
Trochę historii:
W Polsce najczęściej występują groby tradycyjne. Prosty grób ziemny pojedynczy – grób do którego chowa się trumnę ze zwłokami, następnie zasypuje ziemią. Groby ziemne mogą być rodzinne, służą do pochowania więcej niż jednej osoby. Groby murowane pojedyncze do którego, chowa się trumnę ze zwłokami, również występują w formie rodzinnej przeznaczonej na kilka osób. Oddzielnym typem grobów są grobowce rodzinne, często przybierają formę niewielkich budowli w których spoczywają zmarli w części nadziemnej i podziemnej.  Inną popularną formą pochówku są groby urnowe. Groby ziemne pojedyncze do którego chowa się urnę z prochami i zasypuj e ziemią. Występują również w formie rodzinnej, w której spoczywają dwie lub trzy urny. Urna z prochami może być złożona, podobnie jak w grobach tradycyjnych, w grobie murowanych pojedynczym lub podwójnym. Miejsce przeznaczone na złożenie wielu szczątków to katakumby – posiadające nisze, przeznaczone do pochowania w trumnie lub prochów w urnie. Podobnemu celowi służ kolumbarium, jednak nie składa się w nim zwłok w trumnach. Na cmentarzach znajdują się przeważnie wydzielone osobne miejsca przeznaczone tzw. Groby nieznanego żołnierza będące często grobami masowymi.

tel. 504-746-203. Bezpłatna wycena.

  egazetki@o2.pl

 

                         

Kontener na odpady, gabaryty, wynajem kontenera http://www.omegaplus.home.pl/kontenery/ 

Sprzątanie strychów i balkonów po gołębiach Czyszczenie po gołębiach

Sprzątanie ogrodu, uporządkowanie, Wrocław. http://www.omegaplus.home.pl/uslugi-w-ogrodzie/

Usługi świadczy www.ekobroker.pl