Raport, do Kobize

Powietrze jest jednym z elementów środowiska naturalnego, którego ochrona należy do priorytetowych kierunków polityki państwa. Podstawowym przepisem prawnym regulującym kwestie jakości powietrza w Polsce jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672.). Jakość powietrza jest uwarunkowana zawartością zanieczyszczeń, tj. określonych substancji (gazowych lub stałych), które występują w powietrzu w ilościach większych niż nakazują normy zawarte w obowiązujących przepisach. Najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza w Polsce to: związki siarki i azotu, dwutlenek węgla oraz drobne pyły.

Fluorowane gazy cieplarniane, tj. HFC - wodorofluorowęglowodory, PFC - perfluorowęglowodory oraz SF6 - heksafluorek siarki, są to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP).  To jedyne gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto, które nie występują naturalnie, natomiast są wytwarzane przez człowieka i stosowane między innymi jako: czynniki chłodnicze w chłodnictwie oraz klimatyzacji, czynniki spieniające do produkcji pianek i wyrobów zawierających pianki, ponadto stosowane jako środki gaśnicze w ochronie przeciwpożarowej, rozpuszczalniki do czyszczenia metalowych części oraz elementów układów elektronicznych, gaz izolujący w rozdzielnicach wysokiego napięcia w elektroenergetyce oraz gazy pędne do produkcji aerozoli.


Sprawozdania dotyczącego obrotu gazami fluorowanymi.
Substancje te wykorzystywane są miedzy innymi przez warsztaty samochodowe do napełniania układów klimatyzacji.
Obowiązkowo np: warsztaty samochodowe, sprawozdanie muszą złożyć podmioty, które posiadały na stanie magazynowym warsztatu czynnik chłodniczy, sprawozdanie z klimatyzacji.
Sprozdanie obowiązuje także w przypadku gdy były wykonywane obsługi układu klimatyzacji. Sprawozdanie ma formę elektroniczną.Oferujemy:

Baza Danych Sprawozdań, SZWO i FGC, wpis, wykonanie sprawozdania.
Sprawozdanie z klimatyzacji.
Ewidencja klimatyzacji.
Sprawozdanie f-gazy.
Karta w układzie klimatyzacji.
Ewidencja przychodów i rozchodów czynnika chłodzącego.
Karta ewidencji czynnika chłodniczego.
Ewidencja czynników chłodniczych.
Sprawozdanie szwo i fgc.
Wypełnienie i przekazanie dokumentacji.
Rejestracja w bazie BDS, obsługa firm.


Ministerstwo Ochrony Środowiska
https://www.mos.gov.pl/


Cennik tel. 502-032-782
http://ekobroker.pl/


Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko-Biała, Bytom, Zielona Góra, Rybnik, Ruda Śląska, Tychy, Opole, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie-Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Mysłowice, Piotrków Trybunalski, Piła.

Oferujemy pełną obsługę w zakresie raportów KOBiZE.

Założenie konta w imieniu zakładu,
Rejestracja firmy.
Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie
Raport za instalacje,
Sporządzenie raportu końcowego dla firmy,
Pomoc w wypełnianiu raportów,
obsługa bieżąca firmy.
wypełnienie raportów zaległych i bieżących,
dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków,
Pytanie, problemy , rozwiązanie trudności przy wypełnianiu,
Cena wykonania raportu, zgłoszenia na  podstawie przygotowanych informacji jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu,
rejestracja zakładów,
Kto ma obowiązek zgłosić się do KOBiZE ?

 

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl tel. 502-032-782

biuro@ekobroker.pl

 

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

Rejestracja urządzeń chłodniczych w Centralnym Rejestrze Operatorów, CRO  www.omegaplus.home.pl/rejestracjaurzadzenchlodniczych/
Operaty wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne www.operaty wodnoprawne obliczanie.pl