Zajmujemy się problematyką dotyczącą hałasu i jego uciążliwości. Pomagamy i reprezentujemy Klienta w sporach i zastępstwie w postępowaniach środowiskowych, w procedurach urzędowych. Służymy pomocą merytoryczną w interpretacji przepisów Prawa Ochrony Środowiska oraz innych związanych z tematyką ochrony środowiska i hałasu.. Dzięki wieloletnim doświadczeniu oferujemy Państwu merytoryczną pomoc w podejmowanych działaniach.
Przygotowywanie opinii dotyczących Prawa Ochrony Środowiska, projektów pism.
Analiza dokumentów, sprawdzenie dokumentacji z ochrony środowiska.
Opiniowanie projektów, pism, analiz akustycznych.
Reprezentowanie oraz zastępstwo Klientów przed urzędami, organami administracji rządowej i samorządowej, Wojewódzki Inspektoracie Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, oraz innymi instytucjami
Redagowanie pism, wniosków, do organów ochrony środowiska.
Konsultacje oraz doradztwo, telefoniczne, mailowej, pisemne.
Opiniowanie i analizę złożonych do gminy, powiatu, urzędów, raportów środowiskowych.
Pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów z zakresu hałasu, akustyki, ekranów akustycznych, ochrony środowiska.
Skargi na hałas, przekroczenie norm – analiza problemu.
Usługi z ochrony środowiska.
Lokalizacja ekranów akustycznych - opinie, konsultacje. 
Pomoc ekspercka w sprawach związanych z ochroną przyrody przed hałasem, środowiska, przekroczeniami hałasu, odpadami.
Biuro udziela porad z zakresu problemów środowiska naturalnego. Zniszczenia zieleni.
Uciążliwa budowa, przekroczenie dopuszczalnego hałasu. Zniszczenia zieleni, odpady, drzewa.
Skargi, wnioski, konsulting i doradztwo, przygotowanie pism. 
Porady z prawa ochrony środowiska, przyrody.
Potrzebujesz pomocy w urzędzie, masz sprawę w sądzie, podczas kontroli ? Zasięgnij opinii specjalisty.
Obsługa osób prywatnych i firm. 
Ochrona przyrody, hałas, odpady, śmieci, przyroda. Ekspertyzy, opinie, procedury.
Hałas definicja. - wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe dla człowieka dźwięki . Może to być hałas od przejeżdżających samochodów, pociągów, tramwajów, maszyn. Przekroczenie norm hałasu hałasu może również wywołać sąsiedztwo dużego sklepu, praca, wentylatorów, lodówek czy agregatów i urządzeń. Uciążliwość hałasową wywołują również gra na instrumencie u sąsiada i głośna muzyka.
Wpływ hałasu na organizm człowieka i jego skutki.

 

Hałas ze względu na źródło pochodzenia dzielimy na hałas przemysłowy (instalacyjny), komunikacyjny (w tym: drogowy, lotniczy, kolejowy), komunalny (osiedlowy), domowy oraz hałas związany ze środowiskiem pracy. 
Hałas w otoczeniu dróg i ulic, drogowy
Hałas przemysłowy
Hałas od linii klejowej
Hałas z budowy

Ze względu na różne oddziaływanie hałasu na organizm, a tym samym różną szkodliwość dla zdrowia, hałasy słyszalne można podzielić w zależności od ich poziomu na pięć następujących grup:

- poniżej 35 dB – nieszkodliwe dla zdrowia, mogą być denerwujące lub przeszkadzać 
w pracy wymagającej skupienia;
- 35–70 dB – wpływają na zmęczenie układu nerwowego człowieka, poważnie utrudniają 
zrozumiałość mowy, zasypianie i wypoczynek;
- 70–85 dB – wpływają na znaczne zmniejszenie wydajności pracy, mogą być szkodliwe 
dla zdrowia i powodować uszkodzenie słuchu;
- 85–130 dB – powodują liczne schorzenia organizmu ludzkiego, uniemożliwiają 
zrozumiałość mowy nawet z odległości 50 cm;
- powyżej 130 dB – powodują trwałe uszkodzenie słuchu, wywołują pobudzenie do drgań 
organów wewnętrznych człowieka powodując ich schorzenia

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słups

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD
i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby. 

Lp.

Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

Drogi lub linie kolejowe1)

Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

LAeq D

przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

LAeq D

przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym

LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

1

a)   Strefa ochronna "A" uzdrowiska

b)   Tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

2

a)   Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b)   Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2)

c)   Tereny domów opieki społecznej

d)   Tereny szpitali w miastach

61

56

50

40

3

a)   Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b)   Tereny zabudowy zagrodowej

c)   Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2)

d)   Tereny mieszkaniowo-usługowe

65

56

55

45

4

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3)

68

60

55

45

 

 

tel. 504-746-203

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

biuro@ekobroker.pl

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

Sprawozdania środowiskowe, zestawienia, raporty sprawozdania w firmie
Centralny Rejestr Operatrów www.omegaplus.home.pl/centralnyrejestroperatorow-uslugi/
Ekobroker, usługi, ochrona środowiska ekousługi dokumentacja