Zajmujemy się problematyką dotyczącą Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy o odpadach, ochrony przyrody, hałasem i jego uciążliwością. Pomagamy i reprezentujemy Klienta w sporach i zastępstwie w postępowaniach środowiskowych, w procedurach urzędowych. Służymy pomocą merytoryczną w interpretacji przepisów Prawa Ochrony Środowiska oraz innych związanych z tematyką ochrony środowiska i hałasu. Dzięki wieloletnim doświadczeniu oferujemy Państwu merytoryczną pomoc w podejmowanych działaniach. Obsługujemy klientów z terenu całego kraju, Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Radom, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Wałbrzych, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów , Wielkopolski, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Cennik usług do uzgodnienia.

Prawo ochrony środowiska - pomoc.
Doradztwo w zakresie wymaganych dokumentów, sprawozdań, raport środowiskowego..
Analiza spraw dotyczących gospodarki odpadami, ochrony przyrody, przekroczeń hałasu, odpadów.
W naszym biurze eksperci biegli w różnych dziedzinach oferują swoje usługi i pomoc w zrozumieniu tematów związanych z ochroną środowiska.
Obsługa osób prywatnych i firm.
tel. 504-746-203. Cennik usług do uzgodnienia.
 
Pomoc ekspercka w sprawach związanych z ochroną przyrody przed hałasem, środowiska, przekroczeniami hałasu, odpadami.
Biuro udziela porad z zakresu problemów środowiska naturalnego. Zniszczenia zieleni.
Uciążliwa budowa, przekroczenie dopuszczalnego hałasu. Zniszczenia zieleni, odpady, drzewa.
Skargi, wnioski, konsulting i doradztwo, przygotowanie pism. 
Porady z prawa ochrony środowiska, przyrody.
Potrzebujesz pomocy w urzędzie, masz sprawę w sądzie, podczas kontroli ? Zasięgnij opinii specjalisty.
Obsługa osób prywatnych i firm. 
Ochrona przyrody, hałas, odpady, śmieci, przyroda. Ekspertyzy, opinie, procedury.
 
Przygotowywanie opinii dotyczących Prawa Ochrony Środowiska, projektów pism.
Analiza dokumentów, sprawdzenie dokumentacji z ochrony środowiska.
Opiniowanie projektów, pism, analiz akustycznych. Sprawdzenie dokumentacji akustycznej.
Reprezentowanie oraz zastępstwo Klientów przed urzędami, organami administracji rządowej i samorządowej, Wojewódzki Inspektoracie Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, oraz innymi instytucjami
Redagowanie pism, wniosków, do organów ochrony środowiska.
Konsultacje oraz doradztwo, telefoniczne, mailowej, pisemne.
Opiniowanie i analizę złożonych do gminy, powiatu, urzędów, raportów środowiskowych.
Pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów z zakresu hałasu, akustyki, ekranów akustycznych, ochrony środowiska.
Skargi na hałas, przekroczenie norm – analiza problemu.
Usługi z ochrony środowiska.
Lokalizacja ekranów akustycznych - opinie, konsultacje. 

 

Hałas drogowy, Hałas tramwajowy i pojazdów szynowych i torowych. Hałas przemysłowy pochodzący z terenów zakładów przemysłowych, fabryk wytwórczych i warsztatów rzemieślniczych. Budowa ekranów akustycznych.
 
 Opłaty środowiskowe:

- obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (za samochody służbowe, maszyny robocze, itp.),
- opłaty za kotły opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem,
- obliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- sporządzanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
- przygotowanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska,
- opłaty środowiskowe za paliwa samochodowe

Raporty do KOBiZE:

- rejestracja w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, KOBiZE,
- sporządzenie zgłoszenia do bazy KOBiZE,
- wypełnianie raportu do KOBiZE,

Sprawozdawczość środowiskowa:

- prowadzenie ewidencji gospodarki odpadami w firmie,
- przygotowanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów,
- sporządzanie sprawozdań z zakresu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- sprawozdań dotyczących wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych i osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu
- przygotowywaniu zbiorczych zestawień danych dotyczących odpadów
- Wnioski, opracowania, zgłoszenia:


Usługi z ochrony środowiska

- wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) dla inwestycji,
- raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
- sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń na emisje, zezwoleń,
- sporządzanie operatów wodnoprawnych,
- uzyskiwanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego,
- przygotowywanie zgłoszeń inwestycji emitujących zanieczyszczenia, nie wymagających stosownych decyzji na korzystanie ze środowiska, pozwolenie na emisje.


i inne:

- pomoc i porady z zakresu ochrony środowiska i inne usługi zakresu ochrony środowiska
- działalność usługowo doradcza, outsourcing.
Kraków, kancelaria prawna, ochrona środowiska, porady prawne.

 

tel. 504-746-203

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

biuro@ekobroker.pl

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.
OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM
Sprawy z ochrony środowiska, podania pisma, wnioski, zezwolenia.  www.omegaplus.home.pl/sprawy-srodowiska/ 
Kobize usługi raporty, www.omegaplus.home.pl/pomoc-kobize/ 
Wezwanie z ochrony środowiska  www.omegaplus.home.pl/kontrolasrodowiskowa/ 
hałas od samochodów, hałas od pociągów, maszyn, wentylatorów, skarga na hałas, ograniczenie hałasu, pociągu, samochodu
Nasi Klienci :Spółdzielnia Mieszkaniowa Akademicka we Wrocławiu, Reproart,Budimex, Kajt24, Hala Ludowa, Amefa, Uniwersytet Wrocławski, Solvadis, Th- Beton, Motorpol, Teco, Wossung Ent Europe, 2016, Rusada Product Development, Red Sky, Optel, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, E-Service Central, Body Lab, CNS Group, XLine, Biuro Inżynierskie Candela, Mosaiq Restaurant and Wine Lounge, P.P.M Polesie, ,RICA Poland, Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Michael Bubolz, Unisoft Sp.z o.o., Fabryka Reklamy, Electro Futura, TurboCare, Portal-Bis, SM Akademicka, SBM Maślice, PHU Poltechnic, Raton Polska, -Bud HDI Węgliniec, Delbud Milicz, Ecozet, Dareit, JPS Milanówek, Kom-bud, Telnet SKA, Kendromed, ODT Światowid, Synexus Polska, Zakład Usług Przemysłowych, NZOZ Szpital w Puszczykowie, Prema, CSP BETESCA, Okno Plus, Sinohydro Corp. Limited, War-Remedium, 2016.