Jeżeli Twoja firma korzysta ze środowiska,  musi w terminie do właściwego organu wnieść opłaty i przedłożyć sprawozdanie zawierające aktualne stawki za korzystanie ze środowiska. Zgłoszeniu podlega: Emisja zanieczyszczeń do powietrza , silniki spalinowe, samochody, środki transport, maszyny robocze, kotły grzewcze, źródła technologiczne np. spawanie, malowanie, przeładunek benzyn itp., a także urządzenia klimatyzacyjne. Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi . Pobór wód podziemnych i powierzchniowych. Składowanie i magazynowanie odpadów.  Naliczanie opłat zaległych, korygowanie wykazów.
Od czego zależy wysokość przedmiotowych opłat środowiskowych.
1.ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
2.ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia
3.ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju
4.ścieki jako wody chłodnicze od temperatury tych wód,
5.wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki (wody opadowe i roztopowe)
6.rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych
7.ilości i rodzaju składowanych odpadów
.

 

Oferta: 
Obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska bieżące i  poprzednie lata.  Przygotowanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska, wykaz. Rozwiązywanie problemów z opłatami środowiskowymi. Zgłoszenie opłat środowiskowych do Urzędu Marszałkowskiego. Pomoc w opłatach za środowisko. Wypełnianie opłat za środowisko w firmie. Obliczanie opłat za środowiskowo zaległych. Obsługa firmy w zakresie raportów KOBiZE.  Założenie konta w krajowej bazie w imieniu zakładu. Rejestracja firm z terenu całej Polski w bazie, raport do KOBiZE za instalacje. Sporządzenie raportu końcowego dla firmy. Sprawozdanie do KOBiZE. Pomoc w wypełnianiu raportów, sprawozdania. Obsługa bieżąca firmy w bazie KOBiZE. Wypełnienie raportów zaległych i bieżących, wnioski do bazy emisji. Dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków. Kobize, rejestracja zakładu w Krajowej bazie. Założenie konta w Centralnym Rejestrze Operatorów, fgazy. Założenia karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń, lodówek, chłodni, pomp ciepła oraz klimatyzacji i gaśnic. Zgłoszenie instalacji do CRO, sprawozdanie. Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy. Prowadzenie dokumentacji, obsługa systemu.

tel. 502-032-782

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

biuro@ekobroker.pl

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk.

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

 Sprawozdania środowiskowe, zestawienia, raporty sprawozdania w firmie
 Raporty środowiskowe, Karty informacyjne przedsięwzięcia wykonanie raportu środowiskowego
 Pozwolenia na emisje gazów, pyłów, zgłoszenia instalacji uzyskanie zezwolenia na emisje
 Operaty wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne operaty wodnoprawne obliczanie
 Ekobroker, usługi, ochrona środowiska ekousługi dokumentacja