Naliczanie opłat środowiskowych, dotyczy wielu branż, m.in. firm usługowych, malarni, warsztatów samochodowych, firm gastronomicznych, gabinetów lekarskich, drukarni, firm transportowych, firm produkcyjnych, zakładów obróbki, warsztatów, gabinetów lekarskich, firm budowlanych, stolarni, warsztatów szklarskich, schronisk górskich, firm sprzątających, gabinetów kosmetycznych, stacji paliw, salonu samochodowego, szkoły, więzienia, placówek oświatowych, szpitali i wielu innych.

Opłaty środowiskowe:

- obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (za samochody służbowe, maszyny robocze, itp.),
- opłaty za kotły opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem,
- obliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- sporządzanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
- przygotowanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska,
- opłaty środowiskowe za paliwa samochodowe
- wykaz opłat za korzystanie ze środowiska,
- zestawienie do Urzędu Marszłkowskiego.


Raporty do KOBiZE:

- rejestracja w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, KOBiZE,
- sporządzenie zgłoszenia do bazy KOBiZE,
- wypełnianie raportu do KOBiZE,Sprawozdawczość środowiskowa:

- prowadzenie ewidencji gospodarki odpadami w firmie,
- przygotowanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów,
- sporządzanie sprawozdań z zakresu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- sprawozdań dotyczących wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych i osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu
- przygotowywaniu zbiorczych zestawień danych dotyczących odpadów
- Wnioski, opracowania, zgłoszenia.

Rejestracja urządzeń, które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych w CRO,
oraz sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych BDS. 

- Założenie konta w Centralnym Rejestrze Operatorów, BDS fgazy.
- Założenia karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń.
- Zgłoszenie instalacji do CRO, sprawozdanie BDS,
- Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.
- Prowadzenie dokumentacji, obsługa systemu, pomoc.
- Jakich urządzeń dotyczy obowiązek zakładania kart w Centralnym Rejestrze Operatora?
- Kogo dotyczy obowiązek zarejestrowania urządzeń ?
- Do kiedy istnieje obowiązek założenia kart urządzeń.

Rejestracji dokonują podmioty posiadające urządzenia typu:
- chłodnie, zamrażarki, szafy, regały witryny chłodnicze, komory chłodnicze, klimatyzatory, pompy ciepła, rozdzielnice elektryczne, gaśnice, systemy p/poż.
Obowiązek może obejmować: Zakłady przetwórstwa mięsnego, chłodnie, huty, kopalnie, rafinerie, zakłady chłodnicze, firmy elektroniczne, producenci szkła, tworzyw sztucznych, producenci plastiku, galerie handlowe, sklepy, apteki, garmażerki, supermarkety, banki, firmy ubezpieczeniowe posiadające serwerownie, hotele, centra konferencyjne, lodowiska, hale sportowe, szpitale, przychodnie, hurtownie artykułów mrożonych.


Usługi z ochrony środowiska.

- wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) dla inwestycji,
- raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
- sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń na emisje, zezwoleń,
- sporządzanie operatów wodnoprawnych,
- uzyskiwanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego,
- przygotowywanie zgłoszeń inwestycji emitujących zanieczyszczenia, nie wymagających stosownych decyzji na korzystanie ze środowiska, pozwolenie na emisje.


Firma Ekobroker powstała w 2010 roku, aby ułatwić Państwu dostosowanie się do rosnących wymagań z zakresu ochrony środowiska, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z korzystaniem ze środowiska naturalnego. Przystosowanie działalności do wymagań prawnych ochrony środowiska z tematów: gospodarka odpadami, sporządzania sprawozdań z ochrony środowiska, 
przygotowanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska, rejestracja i zgłoszenie firmy do krajowej bazy KOBiZE,  przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku z prowadzoną inwestycja. Usługi i opracowania z ochrony środowiska.

Cennik usług do uzgodnienia. Koszalin Szczecin, Świnoujście.

tel. 502-032-782

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

biuro@ekobroker.pl

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

Opłaty środowiskowe http://www.omegaplus.home.pl/oplatysrodowiskowe/
Porady z ochrony środowiska www.omegaplus.home.pl/poradyochronysrodowiska/
Raporty do KOBIZE www.omegaplus.home.pl/kobize/
Nasi Klienci :Spółdzielnia Mieszkaniowa Akademicka we Wrocławiu, Reproart,Budimex, Kajt24, Hala Ludowa, Amefa, Uniwersytet Wrocławski, Solvadis, Th- Beton, Motorpol, Teco, Wossung Ent Europe, 2016, Rusada Product Development, Red Sky, Optel, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, E-Service Central, Body Lab, CNS Group, XLine, Biuro Inżynierskie Candela, Mosaiq Restaurant and Wine Lounge, P.P.M Polesie, ,RICA Poland, Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Michael Bubolz, Unisoft Sp.z o.o., Fabryka Reklamy, Electro Futura, TurboCare, Portal-Bis, SM Akademicka, SBM Maślice, PHU Poltechnic, Raton Polska, -Bud HDI Węgliniec, Delbud Milicz, Ecozet, Dareit, JPS Milanówek, Kom-bud, Telnet SKA, Kendromed, ODT Światowid, Synexus Polska, Zakład Usług Przemysłowych, NZOZ Szpital w Puszczykowie, Prema, CSP BETESCA, Okno Plus, Sinohydro Corp. Limited, War-Remedium, 2016.