KONTAKT

 

Omega Plus 
Bartłomiej Jaroszewski
tel. 504-746-203
e-mail: egazetki@o2.pl 

Omega Plus Bartłomiej Jaroszewski, wpis do ewidencji działalności gospodarczej 171709,
NIP: 895-122-74-34, Regon 932883392