wypłata odszkodowania za straty w uprawie rolnej

Szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta są  przyczyną realnych strat nie tylko w  rolnictwie. Przyczyną takiej sytuacji  jest rosnąca w ostatnich latach populacja dzikich zwierząt. Jednym z elementów sprzyjających zwiększaniu się ilości bobrów, dzików, jelenie są anomalie pogodowe oraz kurczące się terenu naturalnych siedlisk. Zwiększające się powierzchnie upraw rolnych oraz zajmowanie kolejnych działek pod działalność np. rekreacyjną powoduje bardzo duże nasilenie występowania szkód w rolnictwie, zalewania działek i pól spowodowanych tam budowanych przez bory.   

Dlaczego warto starć się o uzyskanie odszkodowania za straty w zasiewie, uprawach rolnych ?

Przede wszystkim –wymiar ekonomiczny.

Koszty produkcji rolnej nieustannie rosną, ceny paliwa rolniczego, nawozów itp. Co powoduje że aspekt ekonomiczny wyrządzonej szkody jest istotny w planowanych przychodach ze sprzedaży plonów.

 

Oprócz strat w uprawie rolnej polegających na zniszczeniu zboża, czy też darni na pastwisku, kolejną znaczną liczbę szkód powodują bobry. Budowane przez nie tamy powodują rozlewiska i podtopienia działek i pól.  Ważnym zagadnieniem, które wymaga stosowania właściwych przepisów prawa  są zasady szacowania wartości strat poniesionych przez rolników, oraz sposobu kompensacji i wysokości wypłat przez zobowiązanie do podmioty.

Wilki. Populacja tego drapieżnika w Polsce w ostatnich latach znacznie wzrosła. Obecnie widuje się całe watahy wilków. Polując w stadach wilki atakują większe zwierzęta hodowlane a nawet skupiska Funkcjonują na terenie kilkuset kilometrów kwadratowych, przemieszczając się po kilkadziesiąt kilometrów dziennie.

 

Bobry. Jego populacja w ostatnich latach wzrosła, obecnie szacuje się iż w Polsce występuje ok 100 tys. przedstawicieli tego gatunku. Waga osobnika dochodzi do ok 25 kg, długość życia nawet do 30 lat. Bardzo dobrze pływa pod wodą może przebywać do 15 minut. Jego  silne zęby, są przystosowane do  ścinania drzewa o grubości do 1m. Bóbr buduje tamy, co powoduje podniesienie poziomu wody a w konsekwencji szkody terenowe i poważne straty w postaci podtopienia i zalania działki, które niszczą uprawy na polu.   

 

Dziki jest popularnym zwierzęciem łownym.  Zasiedla głównie obszary leśne ponieważ w lasach znajduje pokarm i schronienie.  Tworzą watahy liczące do 100 osobników. Jego „działalność”  widoczna jest na łąkach i polach. Pastwiska zryte przez dziki, zniszczona darń. Szkody uprawach rolnych, kukurydzy, zboża, pszenicy, rzepaku.

 

Sarny, Jelenie, Daniele zaliczają się do grupy najliczniejszych zwierząt łownych łowisk polskich. Liczebność gatunku szacowana jest ok 700 tys. Wyrządzają szkody rolnicze w uprawach, polach obsadzonych zbożami, np.: pszenica, jęczmień, żyto.

Co należy robić, kiedy nastąpią szkody wyrządzone przez zwierzynę ?

Jaki jest obowiązujący w prawie model odpowiedzialności za dzikie zwierzęta ?

Komu i w jakim terminie należy zgłosić szkodę ?

Jak wygląda procedura szacowanie szkody w jakim trybie można wnieść odwołanie ?

Wyliczanie odszkodowania.

Czy w kalkulacji należy dokonać pomniejszenie odszkodowania za nie poniesione koszty zbioru, transportu i przechowywania zbiorów ?

Czy można zgłaszać kolejną szkodę wyrządzoną n tym samy polu, działce ?

Do kogo obowiązek zabezpieczenia dowodów szkody, np. zagryzionych zwierząt ?

Jak uzyskać zadowalającą rekompensatę ?

 

Pomoc prawna w uzyskaniu rekompensaty, opinia, dokumentacja, przygotowanie pisma do urzędu, doradztwo z ochrony środowiska, przyrody, obsługa rolników iż małych i dużych gospodarstw. Powierzchnia pola nie ma znaczenia , liczy się stopień wyrządzonych strat i zniszczeń.

Cennik usług. 504-746-203

http://ekobroker.pl/

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Biała Podlaska, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Kalisz, Kielce, Konin, Krosno, Leszno, Łomża, Nowy Sącz, Ostrołęka, Siedlce, Skierniewice, Suwałki, Sieradz, Tarnobrzeg, Zamość

tel. 504-746-203

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

biuro@ekobroker.pl

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

 Sprawozdania środowiskowe, zestawienia, raporty sprawozdania w firmie
 Raporty środowiskowe, Karty informacyjne przedsięwzięcia wykonanie raportu środowiskowego
Odory, fetor, ustawa odorowa.  http://omegaplus.home.pl/fetor-smrod/