Kara ochrona środowiska

Wysokość kar nakładanych przez organy ochrony środowiska jest bardzo zróżnicowana od kilkuset złotych jako mandat karny za popełnione wykroczenie do nawet miliona złotych w przypadku kary administracyjnej w przypadkach przewidzianych w Ustawie o odpadach.
 
Poniżej prezentujemy wybrane obowiązki związane ze sprawozdawczością środowiskową oraz wysokość kary w przypadku ich nie dopełnienia.
  
Baza Danych o Odpadach.
Za brak wpisu  do rejestru BDO oraz prowadzenie działalności bez nadanego numeru rejestrowego grożą administracyjne kary pieniężne. od 1000 zł nawet do 1 mln zł. Uwaga karą objęte jest również nieumieszczanie indywidualnego numeru rejestrowego na dokumentach, które sporządzane są w związku z prowadzoną działalnością.
 
Zgłoszenie firmy do bazy.
Wypełnienie wniosku, formularza do rejestracji.
BDO, pomoc – założenie konta.
Wpis do bazy.
Rejestracja firmy bazie danych od odpadach,
Pytania, problemy, rozwiązanie trudności przy wypełnianiu.
Obsługa bieżąca firmy z odpadów, sprawozdania d urzędu z ochrony środowiska.
Ewidencja, kart przekazania odpadów.
Szkolenia indywidualne.
Pomoc, porady konsultacje,
Tel. 504-746-203.
 
 
Centralny Rejestr Operatorów.
Rejestracja urządzeń chłodniczych.
Operatorzy, którzy nie dokonają wpisów do CRO, narażeni są na kary finansowe – od 600 do nawet 3000 zł.
 
W bazie należy zarejestrować urządzenia które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.
Założenie konta, karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń, w Centralnym Rejestrze Operatorów.
Zgłoszenie instalacji do CRO.
Sprawozdanie roczne.
Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.
Prowadzenie dokumentacji, obsługa systemu, pomoc.
Jakich urządzeń dotyczy obowiązek zakładania kart w Centralnym Rejestrze Operatora?
Kogo dotyczy obowiązek zarejestrowania urządzeń ?
Do kiedy istnieje obowiązek założenia kart urządzeń w CRO ?
Rejestracja urządzeń chłodniczych, klimatyzacji i pompy ciepła, lodówek, chłodni, zamrażarek, gaśnic, klimatyzatorów, agregaty chłodnicze zamontowane na samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, rozdzielnice elektryczne
urządzenia zawierające F-gazy jako rozpuszczalniki organiczne.
Tel. 502-032-782.
 
  
Baza Danych Sprawozdań.
Nieprzekazanie sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań we wskazanym w ustawie terminie skutkuje karą pieniężną w wysokości od 600 zł do 3000 zł.
 
 Baza Danych Sprawozdań (BDS) o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO)
i fluorowanych gazach cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazach cieplarnianych
(w BDS określanych łącznie jako FGC) została utworzona zgodnie z art. 41 ustęp 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Założenie konta.
Rejestracji urządzeń w BDS.
Przekazanie sprawozdań.
Założenie konta.
Rejestrowanie i zgłoszenie sprawozdania.
Zgłoszenie instalacji.
Sprawozdanie roczne.
Pomoc w założenie konta. Obsługa firmy.
Prowadzenie dokumentacji, obsługa systemu, pomoc.
Obowiązek zgłoszenia dla przywożących, wywożących SZWO lub FGC oraz urządzenia je zawierające.
Wpis dla firm stosujących, serwisujących, instalujących konserwujących urządzenia, zawierające SZWO lub FGC oraz firm produkujących urządzeń zawierających SZWO lub FGC.
Tel. 502-032-782
 
Raport do Kobize
Ustawa ani inne przepisy dotychczas nie wskazują sankcji karnych za brak ich realizacji.
 jednak raporty KOBiZE stanowią podstawę do określenia opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Brak raportowania będzie więc sankcjonowany pośrednio poprzez kary za nie wnoszenie opłat środowiskowych.
 
Założenie konta w imieniu zakładu.
Rejestracja firmy w KOBiZE.
Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie.
Sporządzenie raportu końcowego dla firmy.
Pomoc w wypełnianiu raportów, zgłoszenie zakładu.
Obsługa bieżąca firmy.
Wypełnienie raportów zaległych i bieżących.
Dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków.
Problemy , rozwiązanie trudności przy wypełnianiu.
Obliczanie emisji, raportowanie do Kobize.
Tel. 502-032-782
 
 
Opłaty za korzystanie ze środowiska.
W przypadku kontroli z Urzędu, organ może nałożyć karę administracyjną w wysokości od 20 do 5000 zł. Kara nakładana jest również w przypadku wniesienia opłaty lub sprawozdania po terminie lub jeśli opłata zostanie źle naliczona.
 
Obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska.
Policzenie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, za samochody służbowe, maszyny robocze, paliwa.
Naliczanie opłat za kotły, piece opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem.
Wykonanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska, zestawienie.
Sprawozdanie roczne do urzędu marszałkowskiego.
Pomoc przy wezwaniu kontroli z urzędu ochrony środowiska.
Cennik usług do uzgodnienia.
Tel. 502-032-782

 

 

Cennik usługi, pomoc prawna z ochrony środowiska.

BDO, odpady, hałas, fetor, przekroczenia, norm, prawo ochrony środowiska, tel. 504-746-203

Kobize, CRO, opłaty środowiskowe, tel. 502-032-782

 

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Biała Podlaska, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Kalisz, Kielce, Konin, Krosno, Leszno, Łomża, Nowy Sącz, Ostrołęka, Siedlce, Skierniewice, Suwałki, Sieradz, Tarnobrzeg, Zamość.

 

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

biuro@ekobroker.pl

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

Gospodarka odpadami w firmie.  www.omegaplus.home.pl/gospodarkaodpadami/
Karta informacyjna przedsięwzięcia. www.omegaplus.home.pl/karta_informacyjna_przedsiewziecia/
Raport i obliczenia środowiskowe www.omegaplus.home.pl/raport_do_kobize