Pomoc z ochrony środowiska tel 502-032-782. Firma Ekobroker. Pomoc ekspercka w sprawach związanych z ochroną przyrody przed hałasem, środowiska, przekroczeniami hałasu, odpadami.
Biuro udziela porad z zakresu problemów środowiska naturalnego. Zniszczenia zieleni.
Uciążliwa budowa, przekroczenie dopuszczalnego hałasu. Zniszczenia zieleni, odpady, drzewa.
Skargi, wnioski, konsulting i doradztwo, przygotowanie pism. 
Porady z prawa ochrony środowiska, przyrody.
Potrzebujesz pomocy w urzędzie, masz sprawę w sądzie, podczas kontroli ? Zasięgnij opinii specjalisty.
Obsługa osób prywatnych i firm. 
Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska, innych ustaw regulujących kwestie ochrony środowiska i aktów wykonawczych oraz obowiązujących decyzji administracyjnych może skutkować naliczeniem kary administracyjnej nałożonej przez organ kontrolujący. Kontrolę przestrzegania prawa środowiskowego może przeprowadzić.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.
Ochrona Środowiska Urzędu Miasta, Gminy.
W decyzji o nałożeniu kary finansowej znajdują się informację: przyczyna nałożenia opłaty, kary, termin płatności, jej wysokość a także podstawa prawna.  Uwaga: Odroczenie terminu płatności opłat lub kar wstrzymuje bieg terminu przedawnienia należności.
 
Opłaty podwyższone są karą finansową związaną z niedopełnieniem obowiązków dotyczących posiadania i korzystania pozwoleń za korzystanie ze środowiska, za brak wymaganego pozwolenia na emisje za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,
braku pozwolenia na pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, nieprawidłowego postępowania z odpadami, brak decyzji dotyczących gospodarki odpadami.
 
Administracyjne kary pieniężne. Kary nakładane na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska za przekroczenie określonych w pozwoleniach emisyjnych ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, pozwoleniach zintegrowanych lub pozwoleniach wodnoprawnych, decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów, wymaganych przepisami ustawy o odpadach, w zakresie sposobów składowania odpadów, przekroczenie, przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu.

 

Kary pieniężne przewidywane przepisami ustawy o ochronie przyrody
Przewiduje wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej m. in. za: zniszczenie terenów zieleni albo drzew, krzewów, powodowane na przykład złym prowadzeniem i wykonywaniem robót ziemnych, budowlanych, użyciem niewłaściwego sprzętu mechanicznego,  zastosowaniem środków chemicznych i spowodowanie szkód dla roślinności, za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,  zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew i krzewów.
 
Ekobroker, usługi z ochrony środowiska:
 
Wykonywanie opracowań i dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.
Współpraca z organami kontroli w sprawach związanych z ochroną środowiska.
Raportowanie i sprawozdawczość do odpowiednich organów ochrony środowiska
Sporządzanie sprawozdań , zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobie gospodarowania nimi, a także o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Sporządzanie raportów do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancjach – KOBIZE.
Sporządzanie informacji do opłat za korzystanie ze środowiska, obliczanie opłat środowiskowych w firmie.
Sporządzanie sprawozdań dotyczących masy zebranych zużytych baterii i akumulatorów oraz sprawozdania o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Reprezentowanie Firmy przed urzędami w sprawach dotyczących ochrony środowiska
Prowadzenie spraw związanych ochroną środowiska i gospodarką odpadami, Karty Przekazania Odpadów, ewidencja, sprawozdanie
Prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie przepisów związanych z ochroną środowiska.
Decyzje środowiskowe,  nadzór nad wykonaniem, opinie, analiza dokumentacji ochrony środowiska.
Prawo w zakresie aspektów środowiskowych.
Zagrożeniach wynikających nieprzestrzegania obowiązków wynikających z decyzji środowiskowych, kary w ochronie środowiska.
Prowadzenie wewnętrznej kontroli i sprawdzenie  w zakresie przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska, przegląd środowiskowy, audyt ochrony środowiska.
Kontrola z ochrony środowiska, przygotowanie odpowiedzi na wezwania z urzędu dotyczące prowadzenia dokumentacji z ochrony środowiska w zakładzie.
Cennik usługi do uzgodnienia. Tel 502-032-782

 

tel. 502-032-782

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

biuro@ekobroker.pl

Warszawa, Białobrzegi, Ciechanów, Garwolin, Gostynin, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Kozienice, Legionowo, Lipsko, Łosice, Maków Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Mława, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Płońsk, Pułtusk, Pruszków, Przasnysz, Przysucha, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Szydłowiec, Węgrów, Wyszków,  Zwoleń, Żuromin, Żyrardów. Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz Warszawa.

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

 Sprawozdania środowiskowe, zestawienia, raporty sprawozdania w firmie
 Raporty środowiskowe, Karty informacyjne przedsięwzięcia wykonanie raportu środowiskowego
 Ekobroker, usługi, ochrona środowiska ekousługi dokumentacja
Nasi Klienci :Spółdzielnia Mieszkaniowa Akademicka we Wrocławiu, Reproart,Budimex, Kajt24, Hala Ludowa, Amefa, Uniwersytet Wrocławski, Solvadis, Th- Beton, Motorpol, Teco, Wossung Ent Europe, Rusada Product Development, Red Sky, Optel, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, E-Service Central, Body Lab, CNS Group, XLine, Biuro Inżynierskie Candela, Mosaiq Restaurant and Wine Lounge, P.P.M Polesie, ,RICA Poland, Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Michael Bubolz, Unisoft Sp.z o.o., Fabryka Reklamy, Electro Futura, TurboCare, Portal-Bis, SM Akademicka, SBM Maślice, PHU Poltechnic, Raton Polska, -Bud HDI Węgliniec, Delbud Milicz, Ecozet, Dareit, JPS Milanówek, Kom-bud, Telnet SKA, Kendromed, ODT Światowid, Synexus Polska, Zakład Usług Przemysłowych, NZOZ Szpital w Puszczykowie, Prema, CSP BETESCA, Okno Plus, Sinohydro Corp. Limited, War-Remedium.