Korzystanie ze środowiska Warszawa. Wykonanie raportu do Kobize, zgłoszenie urządzeń do CRO i BDS. 

Wykaz opłat za środowisko, naliczenie opłaty.
1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
- z kotłowni,
- z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, obróbka drewna, galwanizacja, wyrób masy bitumicznej, wędzenie itp.,
- ze spalania paliw przez środki transportu,
- z przeładunku benzyn silnikowych,
- z chowu lub hodowli drobiu.
2. Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, tj.:
- pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne,
- wody chłodnicze,
- wody pochodzące z chowu i hodowli ryb,
- wody zasolone.
3. Pobór wód podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych. 
4. Składowanie odpadów.

 

Oferujemy pełną obsługę w zakresie  korzystania ze środowiska,  raportów KOBiZE.
Założenie konta w imieniu zakładu.
Rejestracja firmy w KOBiZE.
Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie.
Raport za instalacje.
Sporządzenie raportu końcowego dla firmy.
Pomoc w wypełnianiu raportów. Wezwanie do uzupełnienia  po kontroli organów ochrony środowiska.
Obsługa bieżąca firmy.
Wypełnienie raportów zaległych i bieżących, obsługa firmy z Kobize.
Dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków.
 KOBiZE dotyczy firm z wielu branż m.in. firm usługowych, malarni, warsztatów samochodowych, firm gastronomicznych, gabinetów lekarskich, drukarni, firm transportowych, firm produkcyjnych, zakładów obróbki, warsztatów, gabinetów lekarskich, firm budowlanych, stolarni, warsztatów szklarskich, schronisk górskich, firm sprzątających, gabinetów kosmetycznych, stacji paliw.
 

 

 Rejestracja  Baza Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) oraz Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO). Korzystanie ze środowiska Warszawa.

 

Założenie konta w Centralnym Rejestrze Operatorów, fgazy.
Założenia karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń.
Zgłoszenie instalacji do CRO, sprawozdanie BDS,
Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.
Prowadzenie dokumentacji, obsługa systemu, pomoc.
Jakich urządzeń dotyczy obowiązek zakładania kart w Centralnym Rejestrze Operatora?
Kogo dotyczy obowiązek zarejestrowania urządzeń ?
Do kiedy istnieje obowiązek założenia kart urządzeń ?

Jakie urządzenia mogą być objętę obowiązkiem zgłoszenia (f-gazy)?
- lodówki, chłodnie, zamrażarki,
- klimatyzatory, klimatyzacja samochodowa,
- pompy ciepła
- gaśnice, 
- inne urządzenia zawierające czynnik objęty obowiązkiem fgazowym.
Sprawozdanie BDS powinien przekazać podmiot, który w zakresie SZWO lub FGC, : 
- przywozi, wywozi, prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie,  stosuje w innych procesach.
 - przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające w/w.
 - wywozi produktów, stacjonarnych lub ruchomych urządzeń, stacjonarnych lub ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających w/w. 
- stosuje w produkcji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających wymienione 
- gazy.stosuje  w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC.

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Ceny do uzgodnienia.

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

tel. 502-032-782

biuro@ekobroker.pl

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

Opłaty środowiskowe, naliczanie . www.omegaplus.home.pl/oplatysrodowiskowe/
KOBIZE szkolenie, rozwiązywanie problemów www.omegaplus.home.pl/szkolenia-kobize/
Kontrola z ochrony środowiska, opłata, kobize, odpady,   www.omegaplus.home.pl/kontrolasrodowiskowa/