Raport do Kobize, Szczecin tel.502-032-782.

KOBiZE prowadzi Krajową bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji emitujących przez podmioty korzystające ze środowiska. Baza zawiera informacje o źródłach emisji wraz z lokalizacją, źródłem i ich parametrami działania.  Umożliwia ona tym samym uzyskanie dokładnych informacji opartych na rzeczywistych danych przekazywanych przez podmioty w ramach corocznej sprawozdawczości.  Wykonywanie corocznego sprawozdania z emisji gazów cieplarnianych i innych substancji jest jednym  obowiązków w ochronie środowiska. Opracowywane w bazie raporty, oraz zestawienia danych o emisjach wykorzystywane są m.in. na użytek administracji rządowej, samorządowej. Informacje zawarte systemie powinny być zgodne z opłatami środowiskowymi .

Uwaga: Podmioty korzystające ze środowiska, które nie władają zakładem (np. eksploatują wyłącznie urządzenia, w tym środki transportu), również zobowiązane są do założenia  konto.

Oferujemy pełną obsługę zakładu:
– założenie konta w krajowej bazie w imieniu zakładu,
– rejestracja firm z terenu całej Polski,
– raport do KOBiZE za instalacje,
– sporządzenie raportu końcowego dla firmy,
– sprawozdanie do KOBiZE, raportowanie,
– pomoc w wypełnianiu raportów,
– sprawozdania końcowe,
– obsługa bieżąca firmy,
– wypełnienie raportów zaległych i bieżących,
– dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków.

Cennik rejestracji, wykonania raportu, zgłoszenia na  podstawie przygotowanych informacji jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu.
Kto ma obowiązek, kogo dotyczy zgłosić się do KOBiZE?

Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Świnoujście, Szczecinek, Police, Wałcz, Białogard, Goleniów, Gryfino, Nowogard.

Obowiązek dotyczy nie tylko instalacji przemysłowych, ale również emisji z pieców czy kominków np. schronisk górskich.

Raport KOBiZE dotyczy firm z wielu branż m.in. firm usługowych, malarni, warsztatów samochodowych, firm gastronomicznych, gabinetów lekarskich, drukarni, firm transportowych, firm produkcyjnych, zakładów obróbki, warsztatów, gabinetów lekarskich, firm budowlanych, stolarni, warsztatów szklarskich, schronisk górskich, firm sprzątających, gabinetów kosmetycznych, stacji paliw, salonu samochodowego, firmy transportowej.  Wykonanie raportu do Kobize wynika często z kontroli WIOŚ i innych organów ochrony środowiska.

Opłaty środowiskowe w firmie.

Obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska.
Policzenie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, za samochody służbowe, maszyny robocze, paliwa.
Naliczanie opłat za kotły, piece opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem.
Przygotowanie wykazu opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
Wykonanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska, zestawienie.
Sprawozdanie rovzne do urzędu marszałkowskiego.
Pomoc przy wezwaniu kontroli z urzędu ochrony środowiska.
Cennik usług do uzgodnienia.

Ochrona środowiska – opinia, ekspertyzy, raporty.

Opiniowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, wymagań prawnych.
Ekspertyzy, opinie z prawa ochrony środowiska, konsultacje.
Udział w etapie projektowania z zakresu ochrony środowiska.
Sprawdzanie zgodności dokumentów, projektu budowlanego, projektu wykonawczego z wymogami decyzji środowiskowych.
Pomoc w uzgodnieniu planów zagospodarowania terenu.
Nadzór nad dokumentacją.
Uzgodnienia z zakresu ochrony środowiska, analizy środowiskowe.
Nadzór przyrodniczy.
Opinie polityk strategii, konsultacje społecznej.
Projekty w ochronie środowiska.
Kontrola dokumentacji na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, budowy.
Doradztwo prawne, pomoc prawna, Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o Ochronie Przyrody, Ustawa o Odpadach, Prawo Wodne.
Opracowania, analizy, operaty, szkolenia i doradztwo w zakresie ochrony środowiska.
Obsługujemy również klientów indywidualnych oraz osoby prywatnych.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Pisma, wnioski, sprawy informacje środowiskowe.
Podania z ochrony środowiska.
Prowadzenie w imieniu klienta sprawy z ochrony środowiska w urzędzie.
Reprezentacja klientów indywidualnych i osób prywatnych.
Doradztwo w ochronie środowiska.
Pomoc społecznością lokalnym załatwieniu spraw w urzędach ochrony środowiska.
Inwestycja, budowa, drogi blisko domu, zakładu, fabryki, magazynu, przekroczenia hałasu, zniszczenie przyrody, pogorszenie jakości życia w środowisku , interwencje.

Centralny Rejestr Operatorów

W bazie należy zarejestrować urządzenia które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.
Założenie konta, karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń, w Centralnym Rejestrze Operatorów.
Zgłoszenie instalacji do CRO.
Sprawozdanie roczne.
Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.
Prowadzenie dokumentacji, obsługa systemu, pomoc.
Jakich urządzeń dotyczy obowiązek zakładania kart w Centralnym Rejestrze Operatora?
Kogo dotyczy obowiązek zarejestrowania urządzeń ?
Do kiedy istnieje obowiązek założenia kart urządzeń w CRO ?
Rejestracja urządzeń chłodniczych, klimatyzacji i pompy ciepła, lodówek, chłodni, zamrażarek, gaśnic, klimatyzatorów, agregaty chłodnicze zamontowane na samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, rozdzielnice elektryczne
urządzenia zawierające F-gazy jako rozpuszczalniki organiczne.

 

tel. 502-032-782,

 

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

biuro@ekobroker.pl

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.
OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM
Centralny Rejestr Operatorów , zgłoszenia urządzeń chłodniczych www.omegaplus.home.pl/zgloszeniedocro-warszawa/
Wezwanie z ochrony środowiska  www.omegaplus.home.pl/kontrolasrodowiskowa/
od samochodów, hałas od pociągów, maszyn, wentylatorów, skarga na hałas, ograniczenie hałasu, pociągu, samochodu