Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO).

Raportowanie do Kobize.

Opłaty środowiskowe.


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. urządzenia i systemy, które zawierają 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych takie jak:

urządzenia chłodnicze;
urządzenia klimatyzacyjne 
pompy ciepła; 
systemy ochrony przeciwpożarowej;
urządzenia zawierające rozpuszczalniki na bazie fluorowanego gazu cieplarnianego; 
rozdzielnice wysokiego napięcia.
należy zgłosić do Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO). 
Terminy: 
5 dni roboczych na wprowadzenie wpisu do Karty i 10 dni na założenie nowej Karty –art. 15, art.14 ust. 5 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Informacje dodatkowe: 

Udostępnienie serwisantowi Karty przy obecności osoby kontaktowej – rozporządzenie w sprawie CRO;
Nie można uzupełniać Karty za serwisanta (np. pisemna notatka zawierająca wymagane informacje, zgodnie ze wzorem z rozporządzenia Ministra Środowiska z podpisem serwisanta) 
Wytyczne Instytutu i rozporządzenia w sprawie CRO;
Karta powinna być udostępniana w formie elektronicznej w miejscu funkcjonowania urządzenia – art.15 ust. 3 ustawy
Wgląd do kart państwowym kontrolerom udostępnia się w formie druku pdf – wytyczne Instytutu

Administracyjna kara pieniężną od 600 zł do 3 000 zł za:
nie sporządzenie w terminie 10 dni Karty Urządzenia /Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej od dnia zakończenia instalacji i napełnienia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym urządzenia/systemu – art. 47 pkt. 5 i 6 
ustawy;
nie dokonanie w terminie 5 dni roboczych od dnia wykonania czynności wpisu danych do Karty Urządzenia/Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej – art. 47 pkt. 9 i 10 ustawy;
nie zapewnienie dokonania wpisu danych przez osobę posiadającą odpowiedni certyfikat dla personelu do Karty Urządzenia/ Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej – art. 47 pkt. 7 i 8 ustawy.Oferujemy obsługę w zakresie administrowania kontem CRO - fgazowym.

Założenie konta w Centralnym Rejestrze Operatorów, fgazy.
Założenia karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń.
Zgłoszenie instalacji do CRO, sprawozdanie BDS,
Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.
Prowadzenie dokumentacji, obsługa systemu, pomoc.
Jakich urządzeń dotyczy obowiązek zakładania kart w Centralnym Rejestrze Operatora?
Kogo dotyczy obowiązek zarejestrowania urządzeń ?
Do kiedy istnieje obowiązek założenia kart urządzeń ?

Jakie urządzenia mogą być objętę obowiązkiem zgłoszenia (f-gazy)?
- lodówki, chłodnie, zamrażarki,
- klimatyzatory, klimatyzacja samochodowa,
- pompy ciepła
- gaśnice, 
- inne urządzenia zawierające czynnik objęty obowiązkiem fgazowym.
 
Firma korzystająca ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat środowiskowych. Jeśli w Twojej firmie używane są samochody służbowe, maszyny robocze czy kotły, odprowadzane są ścieki do wód lub do ziemi, a może pobierasz wodę, to powinieneś obliczyć opłatę środowiskową za korzystanie ze środowiska.
Oferujemy pomoc w rozliczeniu opłat za korzystanie ze środowiska, a także sporządzeniu sprawozdania do właściwego urzędu, również w przypadku wezwanie czy kontroli z ochrony środowiska.
 
Wykonujemy:
obliczanie opłat środowiskowych, za korzystanie ze środowiska, 
obliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (za samochody służbowe, samochody, paliwa, maszyny robocze, itp.),
obliczanie opłat za kotły opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem, obliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
obliczanie opłat za pobór wód,
sporządzanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
prowadzenie ewidencji gospodarki odpadami w firmie,
przygotowanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów, sposobu gospodarowania nimi.
 
Obsługa firmy w zakresie raportów KOBiZE.
założenie konta w krajowej bazie w imieniu zakładu,
rejestracja firm z terenu całej Polski w bazie, raport do KOBiZE za instalacje,
sporządzenie raportu końcowego dla firmy,
sprawozdanie, raportowanie do KOBiZE,
pomoc w wypełnianiu raportów, sprawozdania,
obsługa bieżąca firmy w bazie KOBiZE,
wypełnienie raportów zaległych i bieżących, wnioski Kobize,
dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków,
Rejestracja zakładu w Krajowej bazie.

 

 Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk.

tel. 502-032-782

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

biuro@ekobroker.pl

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

 Sprawozdania środowiskowe, zestawienia, raporty sprawozdania w firmie
 Ekobroker, usługi, ochrona środowiska ekousługi dokumentacja