Opinia, smród, uciażliwy zapach.

Jakie jest Twoje prawo walki ze smrodem z wysypiska, ubojni, kompostowni ?

Czy wiesz, że   Organy Inspekcji Ochrony Środowiska w 2016 r. rozpatrzyły ponad 1 tysiąc skarg dotyczących odorów i uciążliwości zapachowej.

Co na ten temat możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Środowiska ? https://www.gov.pl/web/srodowisko/uciazliwosc-zapachowa

Odczuwanie zapachów jest kwestią indywidualną. Ten sam zapach może wywołać różne reakcje, w zależności np. od oceny źródła zapachu i wrażliwości danej osoby. Określenie jednoznacznych kryteriów uciążliwości zapachowej jest niezwykle trudne, jednak nie ulega wątpliwości, że odory mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Długotrwałe narażenie na uciążliwość zapachową może wywołać depresję, znużenie, problemy oddechowe, bóle głowy, nudności, podrażnienie oczu i gardła.

Nieprzyjemne zapachy ? Odory, uciążliwy zapach czy smród którego źródłem jest. Zakład, ubojnia, hodowla, oczyszczalnia, warsztat, zakład, Odory z ferm drobiu, norek, trzody, ścieków, wysypiska śmieci ? Kontrola z ochrony środowiska ?

Opinie, konsultacje, pomoc, ekspertyza, analiza dokumentacji, porady, skargi, wnioski, interwencje, przygotowanie pisma w sprawach dotyczących przekroczeń emisji do środowiska naturalnego. Do kogo napisać skargę? Co powinna zawierać i kto ma obowiązek na nią zareagować.

Cennik tel. 504-746-203.

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk,

Głównymi źródłami uciążliwości zapachowych były sprawy związane z  eksploatacją oczyszczalni ścieków, odprowadzaniem ścieków  oraz nawożeniu pół nawozami o nieprzyjemnym zapachu. Skargi dotyczyły również: ferm zwierząt, ubojni, rzeźni, kompostowni, wysypisk śmieci, zakładów przemysłowych, składowania odpadów.

Gęsta zabudowa i urbanizacja terenów w wielu przypadkach powoduje bliskość zabudowy mieszkalnej i przemysłowej a w konsekwencji liczne zgłoszenia i prośbę o   interwencję do Inspekcji Ochrony Środowiska. Instytucja na mocy swoich uprawnień podejmuje kontrole mają na celu zidentyfikowanie źródeł fetory, smrodu. Kontrole te mogą prowadzić do wskazania zaniedbań w prowadzeniu działalności gospodarczej, dotyczącym składowania śmieci, czy niewłaściwe postępowanie przy procesach powodujących emisję do powietrza.

Co obecnie możemy zrobić w temacie odorów, zapachów ?

Zgodnie z informacjami na stronie  http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/448-odory-a-zakres-dzialan-inspekcji-ochrony-srodowiska „Obecnie Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, ma ograniczone możliwości. Może jedynie w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej podjęcie działań zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko (art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska). Może nałożyć obowiązek wykonania przeglądu ekologicznego lub zastosowania kurtyn przeciwodorowych, a także zastosowania dezodoryzacji obiektu stwarzającego negatywne odczucia zapachowe.”

Możliwym źródłami emisji powodującymi przykry zapach.

·      chów i hodowlę trzody chlewnej, drobiu i zwierząt futerkowych, fermy

·      przemysł spożywczy, browary, palarnie kawy, ubojnie zwierząt i instalacje  do unieszkodliwiania/przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;

·      zapachy z przemysłu chemicznego.

·      gospodarowanie odpadami; wysypiska, składowiska śmieci.

·      przemysł papierniczy; papiernie

·      oczyszczalnie ścieków; kompostowanie, zbiorniki gnojownicy.

·      gastronomia; restauracje,

·      przetwórstwo ryb; wędzarnie,

·      przemysł garbarski; garbarnie.

·      stacje paliw.

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

tel. 504-746-203

biuro@ekobroker.pl

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

Gospodarka odpadami w firmie.  www.omegaplus.home.pl/gospodarkaodpadami/
Karta informacyjna przedsięwzięcia. www.omegaplus.home.pl/karta_informacyjna_przedsiewziecia/
Sprawozdania z gazów cieplarnianych http://www.omegaplus.home.pl/zgloszeniedocro-warszawa/