Usługi na cmentarzu Wrocław grabiszyn.

We Wrocławiu jest to jedna z większych nekropoli. Pierwotnie zajmowała o wiele większy obszar niż obecnie. Założony w 1867 r. znajdował się pomiędzy ulicami: Hallera, Romera i Grabiszyńską, a obecnie w tym miejscu, znajduje się Park Grabiszyński. W jej centralnej części cmentarza wybudowano kaplice według zaprojektowaną przez architekta Zimmermanna. Zniszczony w czasie oblężenia Wrocławia w 1945 r. W powojennych latach nie był użytkowany i stopniowo ulegał dewastacji, w związku powyższym w 1963 r. podjęto decyzje o jego likwidacji. Dziś w tym miejscu znajduje się park, a w kilku miejscach można jeszcze pozostałości po dawnej nekropolii.

W 1881 r. podjęto decyzje o przeznaczeniu kolejnych terenów pod cmentarz, którego cześć używana jest do dziś. W 1882 r. wybudowano kaplicę w stylu neoromańskim poświęconą pamięci Karoliny Gierth i używaną do dziś. Większość poniemieckich nagrobków został już zlikwidowana w latach 50 XX wieku. Dwie kwatery przeznaczone są dla zmarłych wyznania prawosławnego.

Rok 1916 r. do rozszerzenie cmentarza po wschodniej stronie ulicy Grabiszyńskiej. W jego środkowej części wybudowano w 1926 r. krematorium według projektu Konwiarza.
W 1927 r. jedną kwater przeznaczono na Cmentarz Żołnierzy Włoskich we Wrocławiu, zmarłych w niewoli niemieckiej pod koniec I wojny światowej.
W latach 1946–1949 w sąsiedztwie kwatery żołnierzy włoskich urządzono francuski cmentarz wojenny ostatecznie zlikwidowany w latach pięćdziesiątych Dziś jest to teren Parku Grabiszyńskiego.

Obecnie na terenie tego cmentarza nie ma już nowych pól grzebalnych ziemnych.
Firma sprzątająca grobuy na cmentarzu grabiszyńskim.
Pochówki odbywają się w kolumbarium lub dochowanie do istniejących grobów ziemnych.

Usługi na cmentarzu, przy grobie.

Wycięcie chwastów, oczyszczenie, odchwaszczanie,
Zgrabienie liści, trawy.
Wycinanie gałęzi, wycinka drzew, usuwanie i ścięcie drzewa wraz z wywozem.
Pielęgnacja żywopłotu, przycięcie tui, krzewów, skrócenie i podcięcie żywopłotu.
Podcięcie gałęzi i wycięcie drzewa
Oczyszczenie grobu - sprzątanie grobu, Oczyszczanie i umycie grobu
Pastowanie i polerowanie.
Obsypanie grobu grysem, kamyczkami typu grys praz korą ogrodową kamienną lub sosnową.
Uprzątnięcie grobu po pogrzebie.
Obsadzenie grobu kwiatami i roślinami.
Konserwacja nagrobka.
Ile kosztuje ułożenie kostki na cmentarzu.

Montaż ławek, malowanie, odnawianie.
Montaż ramy wokół grobu, obrzeża, obudowy grobu.
Zamontowanie drewnianej obudowy grobu.
Rama na grób wraz montażem.
Skrzynkę nagrobną na terenie cmentarzy we Wrocławiu i okolicach
Montaż obudowy grobu, obrzeża nagrobne.
Skrzynka na grób. Ramki z drewna nagrobne wraz montażem;
Obrzeże, obudowa grobu, ramy na grób, obrzeże nagrobne, nagrobek tymczasowy. Drewniana ramka wraz z montażem na cmentarzach we Wrocławiu.
Naprawa grobu, poprawa grobów, uzupełnienie ziemi.
Uporządkowanie grobu, montaż płotków nagrobnych. Oferujemy usługi naprawy grobów, Montaż nowego krzyża, tabliczki nagrobnej.
Uzupełnienie brakujących liter, utworzenie nowych zapisów.
Ławki na cmentarz wraz z montażem.
Płotki nagrobne, krzyże, tabliczki.
Likwidacja i rozebranie starego pomnika, grobu
.

Obsługujemy wszystkie cmentarze w mieście Wrocławiu i okolicy.
Cennik usługi tel. 504-746-203.
http://posprzataniegrobow.eu/
   

Usługi świadczy www.ekobroker.pl